IMPREZY

Ogranizacja imprez integracyjnych

Organizacja szkolenia z zakresów:

Zarzadzania zasobami ludzkimi

Twórczego rozwiazywania konfliktów

Negocjacji handlowych

Zarzadzania projektami budowalnymi FIDIC

i inne...